..:: Scoala Altfel la Palatul Copiilor Suceava ::..

"Scoala Altfel" la Palatul Copiilor Suceava, 7 iunie 2017

 • Inițiator proiect: Prof. Reuț Olga Marcela, Palatul Copiilor Suceava și Prof. Savin Ramona Nicoleta, Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”-Ilișești, jud. Suceava
 • Educația nonformală oferă un număr mare de experiențe de învățare prin conținuturi și forme de realizare. Astfel, cadre didactice de la Palatul Copiilor Suceava și-au propus să ofere și copiilor din mediul rural, oportunitatea de a se întâlni cu o ”altfel de școală”, organizând ateliere de lucru pe centre de interes (artă textilă-tehnica string art, confecționat papioane, origami, șah), precum și numeroase activități out door pentru elevii claselor V-VIII, de la Școala Gimnazială ”Simion Florea Marian”- Ilișești, com. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava.

 • Creativitate și dezvoltare personală prin activități out-door și ateliere de creație
 • Fisa de activitate O altfel de scoala pentru toti copiii

 • Scopul proiectului:

  Stimularea interesului, a dorinţei de afla şi a încerca lucruri noi, asfel încât elevii să pună în valoare talentele și capacităților lor în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, stimulând participarea lor la activități variate, în contexte nonformale.

  Obiective:

  1. Asigurarea dezvoltării depline a potențialului, talentelor și intereselor specifice fiecărui elev;
  2. Stimularea creativității și imaginației;
  3. Stimularea interesului pentru formarea de abilități practice, estetice și sportive la elevii de la cl. V-VIII ;
  4. Crearea unei laturi armonioase ca parte integrată a personalității elevului;
  5. Încurajarea în a interacționa cu alți elevi, cu adulții și alte cadre didactice pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, abilități și conduite noi.

  Cadre didactice de la Palatul Copiilor: Prof. Rusu Petronela, Prof. Bumbu Nicoleta, Prof. Macoveiciuc Hreamătă Cristina, Prof. Voinoiu Ileana, Prof. Maxim Cristina, Prof. Vieriu Carolina, Prof. Reuţ Olga Marcela, Prof. Culapov Marian
  Rezultate asteptate:

  • Antrenarea părinților și a altor factori educativi în derularea cu succes a activității proiectului;
  • Realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor;
  • Însușirea unor abilități practice și estetice;
  • Dezvoltarea competențelor de socializare, cooperare, de competiție la elevi;
  • Dezvoltarea îndemânării, creativității și imaginației prin lucrările realizate;
  • Creșterea gradului de conștientizare a grupului țintă cu privire la rolul activităților educative școlare și extrașcolare în dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, în însușirea unor comportamente sociale adecvate vârstei și mediului social.

   Dupa activitatile desfasurate in interior, elevii si profesorii de la Palatul Copiilor Suceava, s-au deplasat pe terenul de sport al scolii, unde au desfasurat jocuri educative dar si distractive, activitati care au pus la incercare atentia, imaginatia si spontaneitatea participantilor.